baseny, sauny, łaźnie

Girsa - Chemia przemysłowa, baseny, SPA, łaźnie
Moje konto
Mój koszyk
Twój koszyk jest pusty

Regulamin

Zasady świadczenia usług przez
sklep internetowy http://girsa.pl

Rozdział 1. Postanowienia ogólne i definiowanie pojęć

1. Niniejszy regulamin wraz z Polityką Prywatności oraz wszelkimi innymi dodatkowymi warunkami i informacjami umieszczonymi w domenie strony girsa.pl, określa ogólne zasady i warunki korzystania z usług oraz świadczenia usług przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "GIRSA" Robert Kawka z siedzibą ul. Wojewódzka 5b 58-560 Jelenia Góra, NIP 611-101-48-24, REGON 230241056, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej, dokonano przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry pod numerem 11866/95.
2. Rejestrując się, przeglądając zawartość stron lub korzystając z informacji zawartych w jakiejkolwiek części Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia, definiowane są następująco:
Adres e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której, dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;
Dni robocze – wszystkie dni za wyjątkiem sobót, niedziel , świąt oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy;
P.H.U "GIRSA" Serwis internetowy, Sklep, Zleceniobiorca – serwis internetowy http://girsa.pl, znajdujący się pod adresem internetowym: http://girsa.pl, stanowiący platformę internetową, administrowaną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługową „GIRSA” Robert Kawka z siedzibą przy ul. Wojewódzka 5b, 58-560 Jelenia Góra , na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, a także sklep internetowy Zleceniobiorcy służący do zamawiania usług;
Klient, Konsument – Zleceniodawca osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez P.H.U "GIRSA" w charakterze konsumenta w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
Operator płatności - podmiot obsługujący płatności dokonywane przez Zleceniodawcę na rzecz P.H.U. GIRSA Robert Kawka z siedzibą w Jeleniej Górze 58-560 ul. Wojewódzka 5b.
Przewoźnik lub Kurier – wyspecjalizowana, zewnętrzna firma kurierska, świadcząca Usługi przewozowe, w tym Usługi pocztowe, współpracująca z P.H.U "GIRSA" na podstawie zawartej odrębnie umowy;
Regulamin - niniejszy regulamin;
Usługa – usługa świadczona przez Zleceniobiorcę przy pomocy strony internetowej http://girsa.pl polegająca na sprzedaży detalicznej i hurtowej wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet na rzecz osób trzecich tj. osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej po cenach zgodnych z obowiązującym cennikiem, jak również polegająca na dokonywaniu innych czynności związanych z realizacją tych usług.
Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, korzystająca z Serwisu, która skutecznie założy Konto w Serwisie, pozwalające zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie);

4. P.H.U. "GIRSA" świadczy usługi w ramach Serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem.
5. Zakres działalności P.H.U. "GIRSA" jako Zleceniobiorcy obejmuje cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Zleceniobiorca świadczy usługę sprzedaży detalicznej i hurtowej wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet na rzecz osób trzecich tj. osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie http://girsa.pl
6. Serwis przeznaczony jest zarówno dla konsumentów jak i dla przedsiębiorców, w związku z czym niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki obu grup Zleceniodawców. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie narusza jednakże i nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta, jak również nie może być w ten sposób interpretowane.
7. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Robert Kawka z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 5b, 58-560 Jelenia Góra, NIP 611-101-48-24, REGON 230241056 dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez producenta. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą roszczeń Klienta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn.Rozdział 2. Rejestracja, warunki oraz przyjmowanie i czas realizacji zamówień

1. Zawartość sklepu P.H.U. Girsa nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Sklep prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie http://girsa.pl
3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
4. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez strony internetowe http://girsa.pl 365 dni w doku, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, realizowane natomiast są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
5. Użytkownik serwisu GIRSA zobowiązany jest do podania podczas rejestracji w serwisie, swoich prawdziwych danych osobowych w celu jego ewentualnej identyfikacji.
6. Zleceniodawca może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Konta nie może przenieść na inne osoby jak również nie można udostępniać konta innym osobom.
7. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich edycji w zakładce Twoje Konto
8. Zleceniodawca zobowiązany jest zachować hasło tylko do swojego użytku i nie udostępniać go osobom trzecim. Wszelkie Usługi zlecone poprzez użycie adresu e-mail i hasła Zleceniodawcy, traktuje się jak zamówione przez Zleceniodawcę.
9. P.H.U. GIRSA zobowiązuje się do wykonywania usług z należytą starannością, zgodnie z interesem Klienta.
10. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie adres e-mail oraz udostępniany w Panelu Użytkownika dla zarejestrowanych klientów, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
11. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta co następuje poprzez złożenia zamówienia w sposób określony w pkt. 10., natomiast jako moment realizacji zamówienia rozumieć należy przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta.
12. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
wyboru zamawianych towarów;
wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy);
wyboru sposobu płatności;
13. W przypadku niepoprawnie wypełnionego formularza zamówienia lub braku pewności co do złożonego zamówienia, P.H.U.GIRSA może telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzić zamówienie u Klienta.
14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.
15. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne;
anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar – P.H.U. GIRSA zwróci należność w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty anulowania części lub całości zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 8. Zwroty należności do Klientów.

16. W przypadku niedostępności towaru w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez Sklep (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail).
17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
18. Czas realizacji zamówienia jest to czas od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania przesyłki do klienta, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
19. Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności danego produktu w naszych magazynach. Zamówienie złożone z produktów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po kompletowaniu całości (po upływie czasu najdłuższego z podanych). Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru na magazynie. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
20. Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji i czasu dostawy. Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.
21. Po wysłaniu paczki klient otrzyma wiadomość potwierdzającą wysyłkę towaru.
22. P.H.U.GIRSA nie odpowiada za zaginięcia towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta podczas składania zamówienia.
23. P.H.U. GIRSA nie odpowiada za spóźnienia spowodowane złą pracą Poczty Polskiej lub innych przedsiębiorstw świadczących usługi kurierskie na rzecz P.H.U. GIRSA.
24. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, P.H.U. GIRSA zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
25. Zakupione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu rejestracji sklepu girsa.pl, z wyłączeniem sytuacji, w których Klient skontaktuje się z nami i poda inny adres dostawy.
26. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
27. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobną wiadomością elektroniczną.
28. P.H.U.GIRSA zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin.Rozdział 3. Ceny produktów i usług. Dokumenty księgowe.

1. Zapłata za zamówienie dokonywana jest z góry w momencie jego składania, za pomocą bezpiecznego internetowego systemu płatności zarządzanego przez Operatora płatności.
2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
podawane są w złotych polskich,
zawierają podatek VAT,
nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy
3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
4. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie dokumentów księgowych (Faktura VAT) bez Jego podpisu, oraz wysłanie ich w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji w Serwisie adres e-mail.
5. Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zleceniobiorcy w przypadku nie otrzymania Faktury VAT.
6. Wszelkie zakwestionowanie przez Zleceniodawcę Faktury powinny zostać zgłoszone do P.H.U.GIRSA w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. W przypadku zakwestionowania przez Zleceniodawcę części należności, Zleceniodawca zobowiązuje się opłacić terminowo część niekwestionowaną.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed dniem wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
8. Zamówienia realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu kształt wcześniej zawartej umowy kupna-sprzedaży.
9. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach Informacji w sekcji DOSTAWA stanowiącej integralną część regulaminu.Rozdział 4. Czas realizacji zamówienia.

1. Po otrzymaniu zlecenia od Zleceniodawcy i otrzymaniu od Niego płatności, Zleceniobiorca niezwłocznie przekazuje zlecenie do realizacji.
2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
3. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Klienta.
4. Sposoby i czas dostawy w Polsce:
Poczta Polska przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 2–5 dni roboczych.
Kurier UPS, przewidywany czas dostawy 1–2 dni roboczych.
5. Zamówienia z formą płatności przelew bankowy lub płatność kartą kredytową będą wysyłane w następującej kolejności:
w przypadku księgowania zapłaty na koncie sprzedawcy do godziny 12-tej – zamówienie zostanie wysłane tego samego dnia (dotyczy dni od poniedziałku do piątku);
w przypadku księgowania zapłaty na koncie sprzedawcy po godzinie 12-tej – zamówienie zostanie wysłane w następnym dniu roboczym.
6. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
7. Roszczenia wynikające z utraty, ubytku, uszkodzenia lub opóźnienia lub nieterminowego doręczenia zamówienia będą przekazywane bezpośrednio do Przewoźnika, odpowiedzialnego za transport Przesyłki.
8. W przypadku zaginięcia przesyłki Zleceniobiorca po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta, składa reklamację do Przewoźnika. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, P.H.U.GIRSA czeka na rozstrzygnięcie reklamacji, a następnie dokonuje ponownej wysyłki zamówienia lub zwrotu zapłaty za zamówienie.
9. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt z P.H.U.GIRSA.
10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku doręczanej Przesyłki, Kurier doręczający Przesyłkę niezwłocznie sporządza protokół szkód.
11. W każdym przypadku Klient zobowiązany jest do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem zamówionych towarów.Rozdział 5. Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego (hiperłącze).
2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktowego będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktowy.
3. Istnieje możliwość wycofania swojego zamówienia.
4. Zleceniodawca jest uprawniony do rezygnacji z zamówienia do chwili podjęcie przez Przewoźnika próby odbioru Przesyłki. W przypadku rezygnacji przez Zleceniodawcę z zlecenia, wpłacona kwota zwrócona będzie na konto podane podczas składania zamówienia w Serwisie. Zwrócona kwota pomniejszona będzie o opłaty bankowe i prowizje pobrane przez Operatora Płatności w zryczałtowanej wysokości 3% wartości zamówienia (minimum 2 zł netto). Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia rezygnacji ze zlecenia.
5. Aby anulować zamówienie należy wysłać e-mail na nasz adres, a w jego treści zawrzeć prośbę o anulowanie zamówienia oraz podać nr zamówienia oraz nazwę użytkownika dotyczącą konta, z którego dokonano zakupu.
6. Nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.Rozdział 6. Akceptowalne formy płatności.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
przelew bankowy;
przelew elektroniczny;
karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
3. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty.
4. W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 72 h od otrzymania informacji z nr konta od klienta.

Rozdział 7. Gwarancja. Reklamacja. Wymiana. Zwrot.

1. W najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z przyczyn technicznych uniemożliwiających dostęp do skorzystania z usług serwisu internetowego http://girsa.pl
2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Pochodzą z legalnego źródła i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) tygodni od jej wykrycia. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres Sklepu:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GIRSA”
ul. Wojewódzka 5b
55-560 Jelenia Góra z dopiskiem: REKLAMACJA

4. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
5. Dokładamy wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru przez jego producenta. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą np. wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
6. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. uszkodzenie lub zamoczenie opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę proszę podać rodzaj uszkodzenia przesyłki.
7. Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba niż Zleceniobiorca, do druku reklamacji powinna ona dołączyć pełnomocnictwo lub dokument przelewu praw reklamacyjnych.
8. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
9. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT) oraz formularz zwrotu (hiperłącze do pliku).
10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a Klient zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia.
11. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne, a także uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
12. Reklamowany, wysyłany do nas towar powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
13. Koszty związane z wysyłką reklamowanego przedmiotu nie podlegają zwrotowi.
14. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W Sklepie P.H.U. GIRSA Klient, o którym mowa wyżej, może zrezygnować z zakupu w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki.
15. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Ponadto towary muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).
Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GIRSA”
ul. Wojewódzka 5b
58-560 Jelenia Góra
z dopiskiem: ZWROT

16. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
17. W przypadku powstałych reklamacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, Zleceniodawca może zgłaszać reklamację do Zleceniobiorcy w formie elektronicznej na adres: girsa.biuro@neostrada.pl
18. Termin rozpatrzenia reklamacji (związanych z funkcjonowaniem Serwisu) wynosi 14 dni od daty jej wpływu. Odpowiedź wysyłana będzie Klientowi w formie elektronicznej na adres, wskazany podczas rejestracji w Serwisie.
Rozdział 8. Zwroty należności do Klientów.
1. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, zwrot zostanie przekazany na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktowego (hiperłącze).Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.Rozdział 9. Ochrona danych osobowych.

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowe GIRSA z siedzibą przy ul. Wojewódzka 5b , 58-560 Jelenia Góra oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926) Zleceniodawca oświadcza, że znany jest mu administrator danych osobowych oraz jego siedziba, tj. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GIRSA z siedzibą przy ul. Wojewódzka 5b , 58-560 Jelenia Góra, NIP 611-101-48-24, REGON 230241056, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry pod numerem 11866/95 i przysługujące mu prawo do dobrowolnego podania danych osobowych i prawo do wglądu w dane oraz do ich poprawiania i usuwania, jak również, że wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie Jego danych osobowych oraz przekazywanie ich do Przewoźnika w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi i funkcjonowania Serwisu.
3. Zgodnie z treścią art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Zleceniodawca korzystający z Serwisu internetowego, wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną przez P.H.U.GIRSA (adres elektroniczny: girsa.biuro@neostrada.pl na podany podczas rejestracji w Serwisie adres e-mail informacji związanych z działalnością P.H.U. GIRSA , a w szczególności informacji handlowych, w tym ofert, cenników i innych informacji służących promocji towarów i usług.
4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
5. Zleceniobiorca, jako administrator udostępnionych przez Zleceniodawcę danych osobowych dba o ich bezpieczeństwo.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
7. Zleceniobiorca ma prawo do usunięcia lub zablokowania konta zarejestrowanego Zleceniodawcy z ważnych przyczyn.Rozdział 10. Podstawy prawne świadczonych usług.

1. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj.:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)
Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271)
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)
Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495)Rozdział 11. Postanowienia końcowe.

1. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
2. Każdorazowe zlecenie P.H.U.GIRSA wykonania Usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych w Polityce Prywatności.
3. Zawartość stron w domenie www.girsa.pl (hiperłącze) oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Prawa od zawartych Serwisie materiałów (artykułów, grafik, skryptów, dokumentów) i innych plików tworzących Serwis, przysługują spółce Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Robert Kawka z siedzibą przy ul. Wojewódzka 5b , 58-560 Jelenia Góra, i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, w tym jako element innych stron WWW. Wspomniane materiały zostały stworzone przez GIRSA, lub inne osoby współpracujące z P.H.U GIRSA na jej zlecenie, i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie informacji i materiałów udostępnionych Serwisie bez wymaganej, uprzedniej zgody GIRSA stanowi naruszenie przysługujących GIRSA praw wyłącznych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody (w tym poligraficznej czy elektronicznej) zawartości Serwisu, bez uprzedniej, pisemnej zgody GIRSA jest zabronione.
4. P.H.U. GIRSA zastrzega sobie prawo do redagowania bądź też usuwania w całości lub w części treści zawartych w komentarzach, opiniach, zdjęciach i innych materiałach, które zostały umieszczone przez Użytkownika w serwisie GIRSA.
5. Użytkownik serwisu GIRSA oświadcza iż, umieszczając w serwisie zdjęcia, teksty i inne materiały przysługują Mu wszelkie prawa autorskie osobowe i majątkowe do wyżej wymienionych, w zakresie korzystania, reprodukcji, dystrybucji i utrwalania na jakichkolwiek nośnikach oraz w szczególności prawo do prezentowania i publikowania ich w Internecie. Użytkownik oświadcza także, że zobowiązuje się przejąć wszelkie roszczenia osób trzecich w stosunku od serwisu GIRSA z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobowych i majątkowych, a także zobowiązuje się pokryć wszelkie koszta postępowania sądowego, koszta zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych na drodze ugody sądowej odszkodowań.
6. Użytkownik serwisu GIRSA oświadcza iż, umieszczając w serwisie zdjęcia, teksty i inne materiały wyraża zgodę, na ich bezpłatne i nieograniczone czasowo, terytorialnie i bez żadnych ograniczeń, udostępnianie ich pozostałym Użytkownikom serwisu oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych we wszelkich działaniach mających na celu promocję serwisu GIRSA.
7. Użytkownik serwisu GIRSA oświadcza iż, wszelkie teksty, opinie, zdjęcia i inne materiały publikuje w serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
8. GIRSA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści umieszczone w serwisie przez Użytkowników serwisu.
9. GIRSA zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, opinii, zdjęć i innych materiałów, co do których zachodzi podejrzenie, że nie są autorstwa Użytkownika.
10. Wszelkie znaki i oznaczenia firm współpracujących, które zostały użyte w Serwisie jedynie w celach identyfikacyjnych.
11. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie można umieszczać treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich prawa autorskie i dobra osobiste.
12. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
13. Zleceniobiorca ma prawo do przeniesienia swojej funkcji, a także praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na dowolny inny podmiot informując o tym użytkowników z 14-dniowym wyprzedzeniem na stronie Serwisu.
14. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, GIRSA może, po uprzednim powiadomieniu osoby, która dopuściła się naruszenia niniejszego regulaminu, ograniczyć możliwość korzystania z Serwisu, w tym również zablokować możliwość korzystania z konta przez daną osobę przez określony czas.
15. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.girsa.pl/regulamin. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2012 roku.
17. Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła w dniu 16 lipca 2012 roku. 

‹ powrót 
Jesteś tutaj :  strona główna › Regulamin